Projecten

Overzicht kunsteducatie-projecten:

Jongerenproject : Veerkracht

In de periode juni-juli 2021 konden jongeren in Montferland zich opgeven voor een street art project. Doel was elkaar ontmoeten, verbinden, en in beeld brengen wat de corona-periode voor weerslag had op het welbevinden van jongeren. Dit street art project is op initiatief van mij en een medestudent van Artez ontwikkeld in samenwerking met Stichting Welcom en Stichting Montferland Cultuurfonds. De muurschilderingen staan in het teken van de Corona-periode en zijn ontworpen door Montferlandse jongeren (leeftijd 11 tot 17 jaar) en door de jongeren zelf op de muur gespoten onder begeleiding van De Verfbrigade.

De Corona-periode is voor jongeren een achtbaan met ups en downs geweest. Ze waren genoodzaakt mee te bewegen en zich steeds aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit drieluik is bedacht door Montferlandse jongeren in het jongerencentrum van Stichting Welcom. Zij hebben schetsen gemaakt over hoe zij deze Corona-periode ervaren hebben, en deze schetsen zijn met een illustratieve insteek verwerkt in dit kunstwerk. Er is gekozen voor rood, wit en geel als basis voor ieder paneel, dit zijn de kleuren die ook in het wapen van s’-Heerenberg terug te vinden zijn.


Vlaggen van Verbinding

Maart 2021 Buurtproject in coronatijd: #watwélkan. Buurtbewoners kregen individueel een vlag om te bewerken, hierop konden ze een tekst, gedicht of tekening plaatsen .De vorm was vrij. De vlaggen werden verwerkt tot vrolijke vlaggenlijnen om letterlijk met elkaar te verbinden en elkaar een hart onder de riem te steken in de lockdown

2019-20 Kunst- en erfgoed educatie project 75 jaar vrijheid.

In samenwerking met Het Kinderkunstmuseum, Oudheidkundige verenigingen en lokale kunstenaars hebben we een educatieproject opgezet binnen de gemeente Montferland voor 13 basisscholen. 1 erfgoedles, een stadswandeling langs locaties die een rol hebben gespeeld ten tijde van de 2e wereldoorlog, en 2 kunstlessen (onder begeleiding van lokale kunstenaars die als Artist in Residence zich verbonden aan de school) verwerkt tot kunstwerken. Vervolgens worden deze kunstwerken tentoongesteld op 3 plaatsen in de gemeente in Pop-up musea. Als combinatiefunctionaris was ik initiatiefnemer en projectleider

2018 Spécialité de la Maison: dansproject met Introdans

Dans Speciaal is een concept van Introdans dat is geïnitieerd door De Onderwijsspecialisten. Vanuit de empowerment-doelstelling van het project mogen kinderen en jongeren zichzelf presenteren. Belangrijk is dat de deelnemers ‘er mogen zijn’ en ‘belangrijk zijn als mens, als deel van een groep’.Je hoort erbij en jouw persoonlijke kleur maakt het leven op de wereld interessanter. Door de verbinding met het regulier onderwijs en theaterprofessionals worden de kinderen samen gebracht met andere leeftijdsgenoten. Vanuit De Onderwijsspecialisten was ik betrokken bij de organisatie.

2016 Bevoice Arnhem Dansproject met Introdans en Rene M. Broeders

Hoe lang zouden 120 jongeren zonder ervaring erover doen om een muziektheaterstuk op het podium te brengen? Geïnspireerd op een wetenschappelijk thema? En dat binnen een week! BeVoice is een Duits-Nederlands succesverhaal vol muziek, dans en enthousiaste jonge mensen. Het idee: jongeren uit het Berlijnse stadsdeel Neukölln ontmoeten leeftijdsgenoten uit Nederland. In de projectweek maken ze niet alleen kennis met elkaar, maar ook met alles rond een professionele theatervoorstelling. Als kunstdocent begeleidde ik de leerlingen.

Ontwikkeling/verdieping:

2020- 2021 Master Kunsteducatie Artez Zwolle

2018-2019 Autobiografische verdieping van mijn kunstenaarschap

Twee trajecten gevolgd bij Storing AUB :

Traject 2: Wat wil je vertellen als maker? En hoe kun je dat (verder) verdiepen en (nog) krachtiger tot uitdrukking brengen? Op een vrije en ongedwongen manier aan de slag met persoonlijke fascinaties, bronnen en drijfveren. Je staat stil bij de persoonlijke betekenis van je werk en onderzoekt de relatie met meer universele thema’s in de kunst.

Traject 3: broedplaats waar je gedurende 6-7 maanden zelfstandig je eigen beeldend werk ontwikkeld. In de gezamenlijke bijeenkomsten was ruimte voor positieve feedback en input, ook kwam er iedere maand een relevant thema of ontwikkeling uit de hedendaagse kunst aan de orde.

2014- 2016 Ontwikkeling kunstvakken vanuit gepersonaliseerd onderwijs

 • Focus op onderwijsontwikkeling bij De Onderwijsspecialisten op het gebied van gepersonaliseerd leren. Waar vanuit coachend leren de leerling zelf doelen stelt, evalueert en bijstelt. Dit heb ik toegepast binnen Kunstvak TL- en Havo, en CKV lessen. Gebaseerd op de visie van het Zweeds Kunskapsskolan. Daarvoor ben ik naar Zweden op studiereis geweest en heb mijn certificaat KED coach behaald.

Kunstprojecten en exposities:

2009- 2011 Kunstprojecten vanuit ComUArt, community art projecten


 • 2010: Kunstproject voor vrijwilligers bij De Zonnebloem regio Utrecht

 • 2010: Teambuildingsworkshop Portrettenflat.

 • 2010-2011 Artist in Residence: atelier in het RIBW gebouw Kunstportaal Arnhem

 • 2010 Workshop bij Landheer voor een Dag

 • 2009 Kunststofmanifestatie voor afvalscheiding in Elderveld Arnhem Zuid,In samenwerking met Stichting Beleven en wijkplatform

 • 2009 Project Draagbare Dromen tijdens het Kwartiermakers festival van RIBW Arnhem

 • 2009 ComUArt: oprichting bedrijf in community art workshops en projecten op het gebied van social design

Exposities:

 • 6,7 juni 2009 Kunst en atelierroute Burgermeesterskwartier Arnhem Noord

 • 18 mei – 21 september 2006 Akzo Nobel Arnhem, solo tentoonstelling

 • september 2005 Wijken voor Kunst, St Marten en Klarendal Arnhem

 • mei 2005 Open Atelier route Saksenweimarkazerne Arnhem

 • mei 2004 Festival Beleef de Kunsten Saksenweimar Kazerne

 • 7 april - 21 juni 2003 Schouwburg Arnhem, Grote Foyer, Solo tentoonstelling

 • 1 maart – 7 april 2003 Galerie Bart Kunst in Huis , Nijmegen

 • 1 november 2002 - 1 januari 2003 Galerie Walls , Prinsengracht 737, Amsterdam

 • 25 juni t/m 2 juli 2002 Eindexamenexpositie ARTEZ