Over Leontien

Mijn naam is Leontien van Kraay.

Als kunstenaar, docent, coach en projectcoördinator wil ik zoveel mogelijk kinderen en jongeren in staat te stellen de kracht van cultuur te beleven. Ik zet kunst als middel in om iets in gang te zetten, en bespreekbaar of zichtbaar te maken, maar ook om te verwonderen en inspireren. Zowel binnen kunsteducatie op scholen als binnen het sociaal domein zet ik mijn verbeeldingskracht in.

Ik ben een enthousiaste verbinder: haal de vraag op, breng diverse partijen bij elkaar, en ontwikkel en facilteer artistieke projecten. Ik daag uit, prikkel en lever steeds maatwerk afgestemd op wat past bij de ander. Het coördineren van projecten geeft mij energie, om het van begin tot einde succesvol te maken, ik ga voor kwaliteit. Maar ik ben vooral krachtig in omdenken en mogelijkheden zoeken: een enthousiast improvisatietalent, open, sociaal en transparant.

In mijn werk als combinatiefunctionaris cultuur bij een gemeente probeer ik cultuureducatie op een hoger plan te tillen, door maatwerk te leveren, aan te sluiten bij het bestaande curriculum, projectmatig te werken,en verdieping te zoeken binnen de kunstdisciplines. Als verbinder stem ik vraag en aanbod af, en breng ik diverse partijen met elkaar in contact om samenhang en verdieping te creëren binnen het lokale culturele veld.

Mijn speciale aandacht gaat uit kunst binnen de sociaal maatschappelijke context . In mijn werk als kunstdocent in het Speciaal Onderwijs heb ik ervaren wat de kracht van kunst kan zijn, voor mensen bij wie dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Door maatwerk te leveren, te kijken op individueel niveau hoe je iemand kan inspireren, passende materialen en uitdagingen te bieden, kan je iemand echt laten groeien en succeservaringen op laten doen.

Maar ook kunst als middel om sociale cohesie te bevorderen, als middel om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken, kunst als taal om projecten te ontwikkelen zijn interessegebieden waar ik me verder in wil verdiepen.