Over Leontien

Mijn naam is Leontien van Kraay.

Als kunstenaar, docent, projectcoördinator heb ik ruime ervaring om mensen hun eigen identiteit te laten ontdekken, te laten groeien en zichzelf te ontwikkelen op artistiek gebied.

Mijn passie is door middel van kunst mensen te verwonderen en inspireren. Ik daag uit, prikkel en lever steeds maatwerk afgestemd op wat past bij de ander . Ik ben een flexibel improvisatietalent, open, sociaal en transparant. Ik ben sterk in het coördineren van projecten, om het van begin tot einde succesvol te maken, ik ga voor kwaliteit.

In mijn werk als combinatiefunctionaris cultuur bij een gemeente probeer ik cultuureducatie op een hoger plan te tillen, door maatwerk te leveren, aan te sluiten bij het bestaande curriculum, projectmatig te werken,en verdieping te zoeken binnen de kunstdisciplines. Als verbinder stem ik vraag en aanbod af, en breng ik diverse partijen met elkaar in contact om samenhang en verdieping te creëren binnen het lokale culturele veld.

Mijn speciale aandacht gaat uit kunst binnen de sociaal maatschappelijke context . In mijn werk als kunstdocent in het Speciaal Onderwijs heb ik ervaren wat de kracht van kunst kan zijn, voor mensen bij wie dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Door maatwerk te leveren, te kijken op individueel niveau hoe je iemand kan inspireren, passende materialen en uitdagingen te bieden, kan je iemand echt laten groeien en succeservaringen op laten doen.

Maar ook kunst als middel om sociale cohesie te bevorderen, als middel om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken, kunst als taal om projecten te ontwikkelen zijn interessegebieden waar ik me verder in wil verdiepen.